Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

vampira
22:24
7774 31a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaGoldenHare GoldenHare
vampira
22:23
4642 7a38 390
Reposted fromrisky risky viasanitas sanitas
vampira
22:20
3675 f135 390
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viaMsChocolate MsChocolate
22:19
9814 44d7 390

Moscow never sleeps

Reposted frommyry myry viaredneck redneck
20:46
3511 efdf 390

mippymous:

can anyone tell me what the fuck my mom was dressed as on halloween back in the 70s. because she cant.

Reposted fromSPANDEXUAL SPANDEXUAL viafadenb fadenb
20:46
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace viatutus tutus
20:46
20:45
19:26
7628 a9ab 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viablank-page blank-page
vampira
19:20
vampira
19:19
19:19
6021 4891 390
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viakapitandziwny kapitandziwny
19:17
9532 89e3 390
Reposted fromplehtonic plehtonic viaheartbreak heartbreak
19:17
8557 e0a1 390
Reposted frombrnnon brnnon viabesen besen
vampira
19:14
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
vampira
19:14
1160 254e 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viametafnord metafnord
19:12
1729 94ae 390

franryott:

I actually can’t cope with this

vampira
19:11
2632 fa1d 390
Reposted fromkaiee kaiee viapffft pffft
vampira
19:11
4300 90ef 390
Reposted fromdusix dusix viahesiamela hesiamela

August 12 2017

vampira
00:50
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Reposted fromkostuchna kostuchna viagonnabebetter gonnabebetter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl