Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

22:29
9054 f5e2 390

This guy is gonna get arrested for 17 murders he didn’t commit

Reposted frommyry myry viaStorvopper Storvopper
22:28

exceptionals:

when ur clothes are slightly different shades of black and dont match

image
Reposted fromCloudyDraws CloudyDraws viametafnord metafnord
vampira
22:27
5513 8068 390
Już wkrótce znów będzie pan mógł się uśmiechać
Reposted fromjankoza jankoza viaazathiana azathiana
vampira
22:27
1266 3739 390
Reposted fromjazon jazon viavertheer vertheer
22:27
1825 8083 390
Reposted fromerial erial viatutus tutus
22:20
8492 962f 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagoszko goszko
vampira
22:19
3705 9d4f 390
vampira
22:19
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
vampira
21:49
1415 066f 390
-,-

May 29 2015

22:20
22:19
vampira
22:17
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
vampira
22:16
0717 c118 390
Reposted fromrol rol vialatusek latusek
vampira
22:16
0298 4f5e 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianoctua noctua
vampira
22:15
7217 2c52 390
Reposted fromrisky risky viakapitandziwny kapitandziwny
vampira
22:13
6586 82a2 390
Reposted fromeyelyn eyelyn vianoctua noctua
22:13
6124 cd5f 390
vampira
22:12
8448 7d1b 390
Reposted fromplayinglove playinglove viamrymrumru mrymrumru
vampira
22:11
Im dłużej żyję
tym częściej 
odpowiadam 'nie wiem'
na proste pytania
— M. Welz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viastary-film stary-film
vampira
22:10
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl