Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

vampira
21:39
vampira
21:39
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaviolethill violethill
vampira
21:39
3399 2ad2 390
Reposted fromretaliate retaliate viaviolethill violethill
vampira
21:38
8172 cb26 390
Reposted fromkelu kelu viakerio kerio
21:38
3574 4ccd 390

annabellehectorsworldofweird:

transparent lettuce umbrella

Reposted fromidiod idiod viakerio kerio
vampira
21:36
vampira
21:36
3174 f4c1 390
Reposted fromkelu kelu viamrpaf mrpaf
vampira
21:35
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaPrzygnebiona Przygnebiona
21:34
1928 7cb2 390

officialagentmaine:

Cards Against Humanity just murdered every company that gender markets

Reposted fromniedopalek niedopalek viamrpaf mrpaf
vampira
21:32

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
vampira
21:32
vampira
21:32
8582 90c9 390
Reposted fromaimless aimless viapsilocybemermaid psilocybemermaid
21:29
2752 0870 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutline outline
21:24
6449 0d5f 390

thatfuckingcrowv2:

dumbass with sword found dead with 2 gunshot wounds

Reposted fromfunkthis funkthis viamrpaf mrpaf
vampira
21:23
9314 b5b8 390
Reposted fromTenSigis TenSigis viamrpaf mrpaf
vampira
21:15
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapatyna patyna
vampira
21:15
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viapatyna patyna
vampira
21:15
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaKahlua Kahlua
vampira
21:13
0239 220f 390
Reposted fromzciach zciach
21:12
6171 90d9 390
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viatekwoj tekwoj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl