Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

21:09
vampira
21:09
0452 ec6d 390
Reposted frombukoz bukoz viamanxx manxx
vampira
21:08
vampira
21:06
0308 425d 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
vampira
21:05
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaszmay szmay
21:04
0571 6e38 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
vampira
21:04

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 

Reposted frommyname myname viaszmay szmay
vampira
21:03
0814 dec0 390
Reposted fromhepke hepke viapsilocybemermaid psilocybemermaid
vampira
20:59
1676 f955 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszmay szmay
20:57
0064 1d57 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakamykowata kamykowata
20:57
vampira
20:56
9760 554e 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszmay szmay
20:54
4310 041c 390
Reposted fromdaud daud viarobaczek robaczek
vampira
20:53
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaszmay szmay
vampira
20:51

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaszmay szmay
vampira
20:40
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
vampira
20:39
5346 bf37 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahepi hepi
vampira
20:38
vampira
20:38
3424 6302 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viahepi hepi
20:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl