Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

vampira
21:14
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko

August 08 2017

vampira
20:57
6923 bfc3 390

August 05 2017

vampira
19:55
1955 f495 390
Reposted fromtfu tfu viatutus tutus
vampira
19:54
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
vampira
19:53
9801 fc0a 390
Reposted fromnoicoztego noicoztego viahole-love hole-love
vampira
19:50
6323 99f7 390
Reposted fromyanek yanek viahole-love hole-love
vampira
19:49
2365 1382 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viarainy rainy
vampira
19:47
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
vampira
19:37
vampira
18:50
0930 6f1f 390
Reposted fromhagis hagis viakuroinekochris kuroinekochris
vampira
18:10
2649 6785 390
Reposted fromtfu tfu viavimes vimes
vampira
18:08
2660 f38d 390
Reposted fromtfu tfu viaincontrovertible incontrovertible
vampira
18:08
vampira
18:07
1992 26b3 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
vampira
18:07
Reposted fromgruetze gruetze viaTabsla Tabsla
vampira
18:07
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
vampira
18:06
3593 a676 390
Reposted fromoutline outline viahysteria2211 hysteria2211
vampira
18:06
6089 fce4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahysteria2211 hysteria2211
vampira
18:04
Reposted fromFlau Flau viafalkowska falkowska
vampira
18:03
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromeklerrka eklerrka viaclaudelle claudelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl