Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

vampira
20:18
9631 74c7 390
vampira
20:18
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viaheadsbangbang headsbangbang
vampira
20:16
20:16
5201 aa0c 390
vampira
20:16
9114 7e93 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaheadsbangbang headsbangbang
20:15
vampira
20:15
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
vampira
20:15
6309 75d6 390
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaandzxa89 andzxa89
vampira
20:14
vampira
20:13
6558 f56d 390
Reposted fromGIFer GIFer viaoutline outline
vampira
20:13
20:13
vampira
20:08
0492 3a4b 390
Reposted fromantichris antichris viasadeyes sadeyes
vampira
20:08
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaMigotliwa Migotliwa
vampira
20:08
Reposted fromnaelienn naelienn viawonko21 wonko21
vampira
20:07
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viabygones bygones
vampira
20:07
6175 9fad 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagawwwww gawwwww
vampira
20:07
vampira
20:07
6174 b9da 390
vampira
20:06
3698 40d6 390
Reposted frompastelina pastelina viabygones bygones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl