Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

vampira
17:59
9680 e51c 390
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viaforgivness forgivness
vampira
17:41
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
vampira
00:21
00:15
0814 34ae 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viamhsa mhsa
vampira
00:13
vampira
00:13
Żyjesz tylko połową siebie, a druga leży gdzieś bezczynnie.
— Haruki Murakami
Reposted fromObscurity Obscurity viapsycha psycha

November 25 2017

vampira
23:49
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
vampira
23:43
Reposted fromFlau Flau viabuffyrulez buffyrulez
vampira
23:42
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viapatyna patyna
23:18
6363 fa90 390
Reposted fromkulamin kulamin viafischikella fischikella
vampira
23:17
6051 f756 390
vampira
23:17
6464 f6c0 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viashifffffer shifffffer
vampira
23:17
Nieczułość jest w równie złym guście jak egzaltacja.
— Lady Grantham
Reposted frombiezkorystnoj biezkorystnoj viamhsa mhsa
vampira
23:16
vampira
23:13
9568 3b02 390
Reposted fromtfu tfu viaprincess-carolyn princess-carolyn
23:12
8367 eed2 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaataliaboo ataliaboo
vampira
23:09
1598 29ce 390
Reposted frommhsa mhsa viavaira vaira

September 12 2017

vampira
18:25
1923 2866 390
Reposted fromLittleMissPipedreams LittleMissPipedreams viaoll oll

September 10 2017

vampira
20:19
Reposted fromFlau Flau viaLadykwa Ladykwa
20:18
1914 1901 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...